PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT – 2023/2024

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának Filozófiai Munkabizottsága és a Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete filozófiai esszépályázatot hirdet a 2023/2024-es tanévre olyan középiskolai diákok részére, akiket mélyebben foglalkoztatnak filozófiai, etikai kérdések, és gondolataikat írásbeli formában megosztanák másokkal.

A felvetett problémák többnyire a fiatalokat intenzíven foglalkoztató kérdésekhez, aktuális közéleti-kulturális eseményekhez kapcsolódnak. A pályázóktól 7-9 oldalas dolgozatokat várunk az alább megadott témakörök egyikében. A pályázók szabadon válaszhatnak témát, és szabadságot élveznek a feldolgozás módjában is. A legjobb dolgozatokat oklevéllel jutalmazzuk, melyhez az I. helyezett esetében 30 eFt, a II. helyezett esetében 20 eFt, a III. helyezett esetében 10 eFt értékű jutalom társul.

A pályamunkák beküldésének határideje: 2024. április 15. Arra kérjük a pályázókat, hogy az elektronikusan vagy postai úton küldött dokumentumokat lássák el az „ESSZÉPÁLYÁZAT – 2024” jeligével, továbbá a pályázók azonosítását és elérhetőségét biztosító információkkal. Ez utóbbiak közé tartozik a pályázó középfokú oktatási intézményének neve és címe. Lehetőség szerint, kérjük, adják meg a pályázat elkészítéséhez segítséget nyújtó felkészítő tanár nevét!

Cím: Miskolci Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
3515 Miskolc–Egyetemváros; C/1. ép. III. em.
Tel.: +36-46-565-111/21-33
E-mail: levente.olah@uni-miskolc.hu
Web: https://filozofia.uni-miskolc.hu/

TEMATIKUS KÉRDÉSEK

I. TÉMA: „MÉRT LEGYEK ÉN TISZTESSÉGES?”

Mi a teendőnk akkor, amikor legalapvetőbb erkölcsi normáink  érvényessége a többség számára érvényességüket veszítik? Maradnak-e érveink arra, hogy mi magunk továbbra is ezen normák és értékek mellett döntve cselekedjünk? Érveljen álláspontja mellett!

II. TÉMA: SEGÍTSÉG A HALÁLHOZ?

Az önkéntes aktív eutanázia kérdése majd húsz év után pár hét alatt újra közbeszéd tárgya lett hazánkban – Karsai Dániel ügye kapcsán. A lakosság  többsége, egyes közvéleménykutatások szerint több,  mint 70 %-a az ő pártján áll. Az életfenntartó orvosi kezelések megszüntethetősége mellett szükség van-e  egy olyan jogintézmény bevezetésére is, amely lehetővé teszi a hasonló helyzetben lévő betegek aktív eutanáziáját ill. szabad döntését az „életvégi kérdésekben”? Hogyan érvelhetünk pro vagy kontra ebben kérdésben?

 III. TÉMA: MIFÉLE JÖVŐ?

Bizonyos, a jövőről nem lehet biztos tudásunk. Ugyanakkor a jelenben érvényesülő folyamatok jellegének és irányainak elemzése megengedi, hogy valószínűségi következtetéseket fogalmazzunk meg a jövőre vonatkozóan. Ön szerint melyek az emberiség jövőjét befolyásoló legfontosabb tendenciák? Hogyan képzeli el az emberiség jövőbeli életformáját e folyamatok tükrében? Érvek segítségével fejtse ki véleményét!

IV. TÉMA: HÁBORÚK – MIVÉGRE?

A háborúk, háborús ellentétek végig kísérték az emberiség történelmét feltárva a béke és a társadalmi rend törékeny, korántsem magától értődő jellegét, megváltoztatva az érintett társadalmak és korszakok életét, fejlődési útvonalát. Ön szerint milyen típusú okokkal/célokkal magyarázható a háborúk keletkezése? Ebben az anyagi érdekek konfliktusának vagy a meggyőződések, hitek ütközésének van-e nagyobb szerepe? Lát-e esélyt egy háborúk nélküli életforma kialakítására, vagy örökre velünk maradnak a társadalmi változás sajátos – előre vivő és/vagy visszavető – lehetőségeként? Érvek segítségével fejtse ki véleményét!

Nincsenek hozzászólások.