Találatok
Szerző: Makai Péter

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT – 2023

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának Filozófiai Munkabizottsága és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete filozófiai esszépályázatot hirdet a 2022/2023-es tanévre olyan középiskolai diákok részére, akiket mélyebben foglalkoztatnak filozófiai, etikai kérdések, és gondolataikat írásbeli formában megosztanák másokkal.

A felvetett problémák többnyire a fiatalokat intenzíven foglalkoztató kérdésekhez, illetve aktuális közéleti-kulturális eseményekhez kapcsolódnak. A pályázóktól 8-12 oldalas dolgozatokat várunk az alább megadott témakörök egyikében. A pályázók szabadon válaszhatnak témát, és szabadságot élveznek a feldolgozás módjában is. A legjobb dolgozatokat oklevéllel jutalmazzuk, melyhez az I. helyezett esetében 20 eFt, a II. helyezett esetében 15 eFt, a III. helyezett esetében 10 eFt értékű jutalom társul.

A pályamunkák beküldésének határideje: 2023. április 15. Arra kérjük a pályázókat, hogy az elektronikusan vagy postai úton küldött dokumentumokat lássák el az „ESSZÉPÁLYÁZAT – 2023” jeligével, továbbá a pályázók azonosítását és elérhetőségét biztosító információkkal. Ez utóbbiak közé tartozik a pályázó középfokú oktatási intézményének neve és címe. Lehetőség szerint, kérjük, adják meg a pályázat elkészítéséhez segítséget nyújtó felkészítő tanár nevét!

Cím: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

3515 Miskolc–Egyetemváros; C/1. ép. III. em.

Tel.: +36-46-565-111/21-33

E-mail: bollev@uni-miskolc.hu

Web: https://filozofia.uni-miskolc.hu/

 

TEMATIKUS KÉRDÉSEK [FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT – 2023]

I. TÉMA. KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI TÍZPARANCSOLAT TÉVÉSOROZATÁBÓL VÁLASSZON KI EGY EPIZÓDOT ÉS ELEMEZZE, ÉRTELMEZZE!

Foglalja össze az epizód történetét! Jellemezze az epizód fő karaktereit! Kövesse nyomon életüket az epizód cselekményét megelőzően! Írja le, milyen konfliktusa vagy konfrontációba keveredtek egymással az epizódban! Milyen cselekményalakító karakterek szerepelnek a fő karakterek kívül az epizódban! Vázolja fel az epizód karakterhálóját (ki kivel milyen viszonyban van)! Van-e különbség abban a módban, ahogyan ugyanaz a karakter több más karakterhez viszonyul, kihez miért viszonyul másképp? Fogalmazza meg, milyen vétket vagy bűnt követ el egyik és másik karakter? Hogyan viszonyul saját vétkességéhez, bűnösségéhez a karakter a cselekmény különböző szakaszain (ráismer-e, véteknek vagy bűnnek tartja-e, ad-e saját maga számára felmentést)? A bibliai Tízparancsolat melyik törvényét vonatkoztatja a karakterek vétkére vagy bűnére? Vajon a karakterek tisztában vannak-e a Tízparancsolat illető törvényével? Hogyan ítéli meg, mi a következménye a vétkes vagy bűnös tettnek? Milyen indítékok és célok vezették a karaktert a vétek vagy a bűn elkövetéséhez? Mi a szerepe a véletlennek az epizód cselekményének alakításában? Van-e valami sorszerű a karakterek viselkedésében? Adjon rövid leírást a lakótelepről! Véleménye szerint, a Tízparancsolat törvényének milyen dimenzióira, rétegeire, üzeneteire világít rá az epizód története? Véleménye szerint, a sorozat miben felel meg és miben nem felel meg a tévésorozatokkal szemben általában támasztott nézői várakozásoknak? Jellemezze az epizód látványvilágát! Ha talált, mutasson rá operatőri döntésekre! Megfelel-e a képi világ a cselekménynek, a történetnek? Indokolja meg, miért épp arra az epizódra esett a választása, amelyiket elemzett, értelmezett?

A sorozat epizódjai magyar felirattal, szabadon, regisztráció nélkül megtekinthetők a következőoldalakon:

Tízparancsolat 1 = https://gloria.tv/post/yUoKwekTfScH4xmpoCkUQSNX3#20

Tízparancsolat 2 = https://www.gloria.tv/post/XKNovqoRy9za1j3XDzN2Ad82s#740

Tízparancsolat 3 = https://gloria.tv/post/FDBbSu8qMJKX29hWcQy6pEgWp#20

Tízparancsolat 4 = https://gloria.tv/post/98Rbi7CYeTs91snqxdEk4a1hE#20

Tízparancsolat 5 = https://gloria.tv/post/Cg9PuadvqCVC3CbZbMpKSpnop#10

Tízparancsolat 6 = https://gloria.tv/post/PMTMTsycmAFs3KapqMiVnuHpi#5

Tízparancsolat 7 = https://gloria.tv/post/ssV6Xa8RHgFn37vn8QqE6r1b4#3190

Tízparancsolat 8 = https://gloria.tv/post/PMZGXohEsDVM2osCUUDCKjXE3

Tízparancsolat 9 = https://gloria.tv/post/zWQWCDRmozSP2JPnL6qyyUGHq#20

Tízparancsolat 10 = burleszk https://gloria.tv/post/1adsWDm4KSNHDBYiFvFjtHyGq

 

II. TÉMA. VALÓBAN TÚL SOK NŐ TANUL A FELSŐOKTATÁSBAN?

Nemrégiben egy, a Magyar Állami Számvevőszék felkérésére készült tanulmány látott napvilágot. Az ebben foglaltak szerint a magyarországi aggasztó demográfiai problémák meglétének egyik fő oka abban van, hogy túl magas az egyetemeken a női hallgatók létszáma, akik életkoruknál fogva ugyan a szülőképes korosztályhoz tartoznak, ám hosszú évekig tartó felsőfokú tanulmányaik miatt esetükben túlságosan kitolódik a gyermekvállalás időpontja. Így gyakori jelenség az is, hogy a viszonylag késői családalapítás miatt már „nem fér bele” a fiatal nő életébe egymás után több, esetleg korábban még tervezett baba vállalása, avagy akár teljességében lemond az anyaságról (életkorral növekvő egészségügyi kockázatok, karrierépítés, elfogadható önálló egzisztencia megteremtésének elhúzódása stb.)

Mindemellett vagy ennek ellenére fontos emlékeztetnünk itt arra, hogy amerikai és nyugat-európai kezdeményezésre hazánkban is már több, mint egy évtizede az egyetemek minden évben megrendezik a Lányok Napja eseménysorozatot, azzal a céllal, hogy mind több középiskolás tanulólányt toborozzanak a mérnöki – műszaki, informatikusi, természettudományos pálya választására.

Egyetértesz-e a föntebb említett tanulmány gondolatmenetével/következetésével? Korlátozni kell(ene)-e különféle eljárások, intézkedések, ráhatások útján a nőket a továbbtanulásban? Hogyan érvelsz felfogásod mellett ha igen, vagy ha nem a válaszod? (Gondold végig a demokratikus társadalmak működésének alapértékeit, a személyt megillető emberi jogokat/erkölcsi jogokat, az állam szerepvállalásának különféle eszközeit az ország népesedési kérdései hatékony megoldásának előmozdításában!)

 

III. TÉMA.  HÁBORÚK, MIVÉGRE?

A háborúk, háborús ellentétek végig kísérték az emberiség történelmét feltárva a béke és a társadalmi rend törékeny, korántsem magától értődő jellegét. Pusztító hatásaik gyökeresen változtatták meg az általuk érintett társadalmak és korszakok életét, fejlődési útvonalát. Jelenleg a szomszédunkban, Ukrajnában is háború zajlik; a közvetett hatások Európában, így hazánkban is észlelhetők. Komoly, közérdeklődésre számot tartó jelenségről van tehát szó, amely szinte kötelességünkké teszi a rá irányuló gondolati reflexiót. Ön szerint mi a háború? Milyen típusú okokkal/célokkal magyarázható a keletkezése? Az okok sorában az anyagi érdekek konfliktusának vagy a meggyőződések, hitek ütközésének van-e nagyobb szerepe? Miféle lehetőségeink vannak a béke helyreállítására és a keletkezett károk enyhítésére? Egyáltalán van-e esélye az emberiségnek egy háborúk nélküli életforma kialakítására, vagy örökre velünk marad a társadalmi változás sajátos – előre vivő és/vagy visszavető – lehetőségeként? Érvek segítségével fejtse ki véleményét!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT – 2022

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának Filozófiai Munkabizottsága és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete filozófiai esszépályázatot hirdet a 2021/2022-es tanévre olyan középiskolai diákok részére, akiket mélyebben foglalkoztatnak filozófiai, etikai kérdések, és gondolataikat írásbeli formában meg is osztanák másokkal. A felvetett problémák többnyire a fiatalokat intenzíven foglalkoztató kérdésekhez, illetve aktuális közéleti-kulturális eseményekhez kapcsolódnak. A pályázóktól 8-12 oldalas dolgozatokat várunk az alább megadott, ugyanakkor szabadon feldolgozható kérdés témakörében. A legjobb dolgozatokat oklevéllel jutalmazzuk, melyhez az I. helyezett esetében 15 eFt, a II. helyezett esetében 10 eFt, a III. helyezett esetében 5 eFt értékű jutalom társul.

A pályamunkák beküldésének határideje: 2022. május 8. Arra kérjük a pályázókat, hogy az elektronikusan vagy postai úton küldött dokumentumokat lássák el az „ESSZÉPÁLYÁZAT – 2022” jeligével, továbbá a pályázók azonosítását és elérhetőségét biztosító információkkal. Ez utóbbiak közé tartozik a pályázó középfokú oktatási intézményének neve és címe. Adott esetben, kérjük, adják meg a pályázat elkészítéséhez segítséget nyújtó felkészítő tanár nevét!

TEMATIKUS KÉRDÉS
FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT – 2022

Az emberiség több mint másfél éve él együtt a covid-19 pandémiával, annak kényszerű és tragikus következményeivel, melyek régiókként, de egyénileg is jelentősen eltérhetnek egymástól. Egyesek szerint a vészhelyzet és az általa keltett átmeneti zavar elmúltával minden visszatérhet a régi kerékvágásba, mások szerint életformánk már soha nem lesz olyan, mint amilyen a világjárvány előtt volt. Véleményed szerint az elmúlt idők tapasztalatai miféle belátásokkal gazdagítottak bennünket? Hogyan befolyásolja mindez az emberiség életformáját? Megváltozhat-e, s ha igen, hol és milyen módon, az emberek jövőbeli magatartása? Látsz-e jeleket arra, hogy a történések új életvezetési mintákhoz vezethetnek akár az egyének, akár bizonyos csoportok szintjén? Remélhető-e például, hogy a pandémia következményei a szolidaritás megerősödése, a morális előrelépés irányában hatnak majd, vagy épp ellenkezőleg, a különböző országok, csoportok vagy egyének közötti versengés, konfliktus és harc kiéleződése várható? Álláspontodat érvekkel támaszd alá!

Cím: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
3515 Miskolc–Egyetemváros; B/2. ép. 208.
Tel.: +36-46-565-111/21-33
E-mail: bollev@uni-miskolc.hu
Web: https://filozofia.uni-miskolc.hu/

online szakmai nap: életforma és népmozgás

online szakmai nap: életforma és népmozgás

Morálfilozófiai kérdések a migráció kapcsán

Időpont
2021. február 26. (péntek), 16.00 – 18.00 óra

Felvezető előadó, moderátor
Dr. Makai Péter, egyetemi adjunktus
Miskolci Egyetem, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Online csatlakozás linkje
https://meet.google.com/cyi-hecs-zdk

Várjuk a téma iránt érdeklődő egyetemi polgárokat, hallgatókat, oktatókat, szakembereket!