Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Fehér M. István professzor, tanszékünk egyik jogelődjének alapítója

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Fehér M. István professzor, tanszékünk egyik jogelődjének alapítója

Megrendülve szembesültünk a tragikus hírrel, hogy 2021. június 17-én elhunyt Fehér M. István Széchenyi-díjas filozófus, filozófiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELTE BTK Filozófiai Intézetének professor emeritusa, tanszékünk egyik jogelődjének, a Miskolci Egyetem BTK egykori Filozófiatörténet Tanszékének alapítója, többünk mestere.

Fehér M. István búcsúztatása június 22-én 11:30-kor lesz Budapesten, a Kozma utcai izraelita temetőben (Budapest, X., Kozma utca 6.).

Idézet Fehér M. István négy kötetes tanulmánygyűjteményének egyik recenziójából:

Ha „a filozófia kötelessége abban áll” ‒ miként azt Kant hangsúlyozza ‒, hogy „a dogmatikus-álmodozó tudnivágyással” szemben, melyet „csak szemfényvesztéssel elégíthetnénk ki […], eloszlassa a […] tévképzeteket, még akkor is, ha eközben sok magasztalt és szeretett rögeszme megsemmisül”, akkor Fehér M. István munkáját éppen egy efféle igyekezet, ti. a realitások talajára való leereszkedés és visszatérés igyekezete jellemzi. Ha pedig Husserl kapcsán az hangzik el, hogy „a jövendő generációkról való gondoskodás […] egyedül képviselhető formája a példaadás”, akkor a jelen válogatás azt dokumentálja példaadó módon, mit jelent és hogyan művelendő a szerénység filozófiája.

online szakmai nap: életforma és népmozgás

online szakmai nap: életforma és népmozgás

Morálfilozófiai kérdések a migráció kapcsán

Időpont
2021. február 26. (péntek), 16.00 – 18.00 óra

Felvezető előadó, moderátor
Dr. Makai Péter, egyetemi adjunktus
Miskolci Egyetem, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete

Online csatlakozás linkje
https://meet.google.com/cyi-hecs-zdk

Várjuk a téma iránt érdeklődő egyetemi polgárokat, hallgatókat, oktatókat, szakembereket!

Online könybemutató

Online könybemutató

Fehér M. István: Filozófia, történet, értelmezés. Hermeneutikai tanulmányok (2000-2020). I. kötet című művéről.

Közreműködnek:

Prof. Fehér M. István MHAS ‒ Széchenyi-díjas filozófus, filozófia- és eszmetörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a német idealizmus, a 20. századi fenomenológia, filozófiai hermeneutika, neomarxizmus, illetve Martin Heidegger filozófiája

Dr. habil. Nyírő Miklós PhD ‒ A Miskolci Egyetem habilitált egyetemi docense. Kutatási területe a filozófiai hermeneutika, a (neo)pragmatizmus, valamint a 19. és 20. századi kontinentális filozófiatörténet.

Linkek:

L’Harmattan: https://harmattan.hu/

Facebook: https://www.facebook.com/harmattankiado/posts/5471463322879009

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XpR2vq8RneY