PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT – 2022

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának Filozófiai Munkabizottsága és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete filozófiai esszépályázatot hirdet a 2021/2022-es tanévre olyan középiskolai diákok részére, akiket mélyebben foglalkoztatnak filozófiai, etikai kérdések, és gondolataikat írásbeli formában meg is osztanák másokkal. A felvetett problémák többnyire a fiatalokat intenzíven foglalkoztató kérdésekhez, illetve aktuális közéleti-kulturális eseményekhez kapcsolódnak. A pályázóktól 8-12 oldalas dolgozatokat várunk az alább megadott, ugyanakkor szabadon feldolgozható kérdés témakörében. A legjobb dolgozatokat oklevéllel jutalmazzuk, melyhez az I. helyezett esetében 15 eFt, a II. helyezett esetében 10 eFt, a III. helyezett esetében 5 eFt értékű jutalom társul.

A pályamunkák beküldésének határideje: 2022. május 8. Arra kérjük a pályázókat, hogy az elektronikusan vagy postai úton küldött dokumentumokat lássák el az „ESSZÉPÁLYÁZAT – 2022” jeligével, továbbá a pályázók azonosítását és elérhetőségét biztosító információkkal. Ez utóbbiak közé tartozik a pályázó középfokú oktatási intézményének neve és címe. Adott esetben, kérjük, adják meg a pályázat elkészítéséhez segítséget nyújtó felkészítő tanár nevét!

TEMATIKUS KÉRDÉS
FILOZÓFIAI ESSZÉPÁLYÁZAT – 2022

Az emberiség több mint másfél éve él együtt a covid-19 pandémiával, annak kényszerű és tragikus következményeivel, melyek régiókként, de egyénileg is jelentősen eltérhetnek egymástól. Egyesek szerint a vészhelyzet és az általa keltett átmeneti zavar elmúltával minden visszatérhet a régi kerékvágásba, mások szerint életformánk már soha nem lesz olyan, mint amilyen a világjárvány előtt volt. Véleményed szerint az elmúlt idők tapasztalatai miféle belátásokkal gazdagítottak bennünket? Hogyan befolyásolja mindez az emberiség életformáját? Megváltozhat-e, s ha igen, hol és milyen módon, az emberek jövőbeli magatartása? Látsz-e jeleket arra, hogy a történések új életvezetési mintákhoz vezethetnek akár az egyének, akár bizonyos csoportok szintjén? Remélhető-e például, hogy a pandémia következményei a szolidaritás megerősödése, a morális előrelépés irányában hatnak majd, vagy épp ellenkezőleg, a különböző országok, csoportok vagy egyének közötti versengés, konfliktus és harc kiéleződése várható? Álláspontodat érvekkel támaszd alá!

Cím: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
3515 Miskolc–Egyetemváros; B/2. ép. 208.
Tel.: +36-46-565-111/21-33
E-mail: bollev@uni-miskolc.hu
Web: http://filozofia.uni-miskolc.hu/

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Fehér M. István professzor, tanszékünk egyik jogelődjének alapítója

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Fehér M. István professzor, tanszékünk egyik jogelődjének alapítója

Megrendülve szembesültünk a tragikus hírrel, hogy 2021. június 17-én elhunyt Fehér M. István Széchenyi-díjas filozófus, filozófiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELTE BTK Filozófiai Intézetének professor emeritusa, tanszékünk egyik jogelődjének, a Miskolci Egyetem BTK egykori Filozófiatörténet Tanszékének alapítója, többünk mestere.

Fehér M. István búcsúztatása június 22-én 11:30-kor lesz Budapesten, a Kozma utcai izraelita temetőben (Budapest, X., Kozma utca 6.).

Idézet Fehér M. István négy kötetes tanulmánygyűjteményének egyik recenziójából:

Ha „a filozófia kötelessége abban áll” ‒ miként azt Kant hangsúlyozza ‒, hogy „a dogmatikus-álmodozó tudnivágyással” szemben, melyet „csak szemfényvesztéssel elégíthetnénk ki […], eloszlassa a […] tévképzeteket, még akkor is, ha eközben sok magasztalt és szeretett rögeszme megsemmisül”, akkor Fehér M. István munkáját éppen egy efféle igyekezet, ti. a realitások talajára való leereszkedés és visszatérés igyekezete jellemzi. Ha pedig Husserl kapcsán az hangzik el, hogy „a jövendő generációkról való gondoskodás […] egyedül képviselhető formája a példaadás”, akkor a jelen válogatás azt dokumentálja példaadó módon, mit jelent és hogyan művelendő a szerénység filozófiája.