Tájékoztató a Filozófia Tanszéken 2018 őszén induló minor (specializáció) képzésekről

Tájékoztató a Filozófia Tanszéken 2018 őszén induló minor (specializáció) képzésekről

A Filozófia Tanszék a következő szabad bölcsész specializációkat hirdeti meg a 2018/19-es tanévben: filozófia, etika, esztétika, kommunikáció és médiatudomány.

Az egyes specializációk elvégzése után számos képzés keretében lehet a tanulmányokat folytatni  a Miskolci Egyetemen. Az összes specializáció után a Kulturális mediáció MA képzésen lehet egyetemi diplomát szerezni; ezen kívül a filozófia specializáció a Filozófia MA-n is, az etika specializáció pedig az osztatlan tanárképzés Etika szakán is továbbtanulásra jogosít.

A specializációk felépítéséről és tantervéről itt lehet bővebb tájékoztatást nyerni: Minorok. Ugyancsak részletes ismertetés található a Filozófia MA és a Kulturális mediáció MA képzéséről.

Érdeklődni lehet a Filozófia Tanszéken: B/2. ép. 208. szoba. Telefon: (46) 565 219 vagy  (46) 565 111 / 1880

ESSZÉPÁLYÁZAT 2017/2018 – EREDMÉNYHIRDETÉS

ESSZÉPÁLYÁZAT 2017/2018 – EREDMÉNYHIRDETÉS

Elkészültek a 2017–2018-as tanév középiskolai esszépályázatára beérkezett pályamunkák értékelései, és ezzel megszületett a végeredmény is. A bírálók a verseny rangjának megőrzése érdekében úgy döntöttek, ebben az évben nem adnak ki helyezéseket. Különdíjat ítélnek oda Ruff István Zalánnak, a paksi Vak Bottyán Gimnázium diákjának, aki 10 000 Ft-os könyvutalványban részesül. Oklevelét és jutalmát postai úton továbbítjuk számára. Gratulálunk a díjazottnak, minden résztvevőnek, továbbá külön köszönetünket fejezzük ki a tanítványaikat felkészítő tanároknak. Bízunk abban, hogy az ifjúság érlelődő és eleven gondolkodása a jövő bölcseleti életének a lehetőségét hordozza magában. E pályázat kiírásával e lehetőség kibontakoztatásához kívánunk hozzájárulni. Tekintettel a pályázók alacsony létszámára, díjátadási ünnepségre ebben az évben nem kerül sor. Mind a pályázóknak, mind felkészítő tanáraiknak tartalmas munkát és további szakmai sikereket kívánunk!

Üdvözlettel: az ME Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézetének munkatársai.

A 2017–2018. évi esszépályázatra beérkezett dolgozatok bírálatai alább érhetők el: értékelések

Nyírő Miklós (szerk.): Hermeneutika és demokrácia (Fehér M. István tiszteletére)

Nyírő Miklós (szerk.): Hermeneutika és demokrácia (Fehér M. István tiszteletére)

A Miskolci Egyetemen zajló filozófiaoktatás egyik megalapítójának, Fehér M. Istvánnak a tiszteletére a L’Harmattan kiadó gondozásában Nyírő Miklós szerkesztésében, bevezetésével és tanulmányával megjelent a Hermeneutika és demokrácia című kötet. A kötetben egyebek között olvashatók tanulmányok Fehér M Istvántól, tanszékünk jelenlegi oktatójától, Veres Ildikótól, valamint Lengyel Zsuzsannától, szakunk egykori hallgatójától.