Gondolkodjunk filozófusokkal a könyvtárban! – 2016 ősz

Gondolkodjunk filozófusokkal a könyvtárban! – 2016 ősz

Ismét előadások és szemináriumok kerülnek megrendezésre filozófus doktoranduszok és a Filozófiai Intézet oktatói részvételével a megyei könyvtárban!

2016oszbeszelgessunk
Gondolkodjunk filozófusokkal a könyvtárban címmel – a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoportja – 2016 őszén ismét szemináriumi sorozat indít a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A meghívott előadók a Miskolci Egyetem Filozófiai Intézetének oktatói. A foglalkozások helyszíne a könyvtár központi épülete.

Olvasd tovább… Read More

Bevezetés a filozófiai gondolkodásba

Bevezetés a filozófiai gondolkodásba

Az ember – állítólag – gondolkodó lény; gondolkodása többé vagy kevésbé, rejtetten vagy egészen nyilvánvalóan bármiféle emberi jellegű tevékenységben tetten érhető – legyen az játék, szórakozás, tervezés, művészi alkotómunka stb. A létezés sokszínűségéhez hasonlóan a gondolkodás sem szűkíthető le egy olyan képességre, műveletre vagy aktivitásra, amely a puszta fennmaradás érdekét szolgálandó kizárólag problémák (gazdasági, politikai, tudományos stb.) kezelésére és megoldására szakosodott – legyenek e problémák általánosak vagy esetiek. Nem pusztán azért, mert a problémamegoldást felfüggesztő szemlélődés szüneteit is egyfajta gondolkodás tölti be, hanem azért sem, mert idővel elkerülhetetlenül szembe kell néznünk, sőt meg kell küzdenünk a megoldhatatlan vagy legalábbis a szokásos módon elintézhetetlen problémák elviselésének a feladatával is. Ilyenkor rejtetten vagy egészen nyilvánvalóan jelentkeznek az általában vett és a személyes emberi lét ún. végső kérdései. Átgondolva azokat kísérletet teszünk arra, hogy egy olyan áttekinthető rendet találjunk vagy egy olyan összegző képet alkossunk, amely nagyobb egészbe foglalja mindazon ismereteket, tapasztalatokat, gondolatokat és kétségeket, amelyekkel életünk eseményei során találkozunk.

Olvasd tovább… Read More