Bevezetés a filozófiai gondolkodásba

Bevezetés a filozófiai gondolkodásba

Az ember – állítólag – gondolkodó lény; gondolkodása többé vagy kevésbé, rejtetten vagy egészen nyilvánvalóan bármiféle emberi jellegű tevékenységben tetten érhető – legyen az játék, szórakozás, tervezés, művészi alkotómunka stb. A létezés sokszínűségéhez hasonlóan a gondolkodás sem szűkíthető le egy olyan képességre, műveletre vagy aktivitásra, amely a puszta fennmaradás érdekét szolgálandó kizárólag problémák (gazdasági, politikai, tudományos stb.) kezelésére és megoldására szakosodott – legyenek e problémák általánosak vagy esetiek. Nem pusztán azért, mert a problémamegoldást felfüggesztő szemlélődés szüneteit is egyfajta gondolkodás tölti be, hanem azért sem, mert idővel elkerülhetetlenül szembe kell néznünk, sőt meg kell küzdenünk a megoldhatatlan vagy legalábbis a szokásos módon elintézhetetlen problémák elviselésének a feladatával is. Ilyenkor rejtetten vagy egészen nyilvánvalóan jelentkeznek az általában vett és a személyes emberi lét ún. végső kérdései. Átgondolva azokat kísérletet teszünk arra, hogy egy olyan áttekinthető rendet találjunk vagy egy olyan összegző képet alkossunk, amely nagyobb egészbe foglalja mindazon ismereteket, tapasztalatokat, gondolatokat és kétségeket, amelyekkel életünk eseményei során találkozunk.

Olvasd tovább… Read More

Gondolkodjunk filozófusokkal a könyvtárban!

Gondolkodjunk filozófusokkal a könyvtárban!

Előadások és szemináriumok kerülnek megrendezésre filozófus doktoranduszok és a Filozófiai Intézet oktatói részvételével!

Gondolkodjunk...

Gondolkodjunk filozófusokkal a könyvtárban címmel – a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoportja kezdeményezésére – 2016 elején szemináriumi sorozat indult a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A foglalkozások szervezője Mezei István tudományos kutató, a meghívott előadók a Miskolci Egyetem Filozófiai Intézetének oktatói. A foglalkozások helyszíne a könyvtár központi épülete.

Olvasd tovább… Read More