dr. Gáspár Csaba László anyagai

dr. Gáspár Csaba László anyagai

A védett anyagok megtekintéséhez kattintson IDE!

Kultúra és civilizáció

* * *

Anyagok vallástudományhoz és -filozófiához:

Assmann: Monoteista fordulatHabermas: A szekularizáció dialektikájaA vallás meghatározása — Luckmann: A láthatatlan vallás — Berger: Vallás, tapasztalat, hagyomány és reflexió — 
Eliade: Az örök visszatérés mítosza (kivonat)Eliade: Szent és profán (teljes) — Eliade: A szent és a profán (kivonat)Kerényi: Hermész, a lélekvezető — GCSL: Görög istenek — Guardini: Vallás és kinyilatkoztatás (kivonat) — Dethlefsen: A mítosz embere és a profán ember — Stietencron: A vallás fogalma a vallástudománybanDux: A vallás fogalma a szociológiában — Dux: A vallás ismeretkritikájaKereszténység (Rubicon)Wagner: A vallás fogalma a vallásfilozófiábanWelte: Mit jelent hinni? — Spaemann: Racionalitás és istenhitTürcke: Vallás és félelem —  Trillhaas-jegyzetÉtkezés és vallási tapasztalat — Teodícea: Miért hagyja Isten, hogy szenvedjünk? — A vallás antropológiai alapjai: Ember – Világ – Vallás — Szekularizáció: Schaeffler Szekularizáció – Profanitás

Anyagok filozófiai antropológiához:

Tankönyvek: Gerd Haeffner: Filozófiai antropológia — Turay: Kozmológiai antropológia — Nyíri Tamás: Az ember a világban (védett anyagoknál)

Tanulmányok, olvasmányok: Luther és a modern individuum keletkezéseAbraham J. Heschel: Who Is Man?Buber: Én és te (1) — Test és lélek — Szociobiológia kritikájaWeissmahr: Lélek — A személy fogalma

Anyagok filozófiai bevezetéshez:

Tankönyvek, általános olvasmányok: Boros János: Filozófia! — Turgonyi: Bevezetés a filozófiába és történetébe

Olvasmányok, gondolatvázlatok: Mire való a filozófia?Ember/MindenségA tudásról 1A tudásról 2Filozófia mint az egész valóság elméleteEgyensúly és amplitúdó — Martin Heidegger: Bevezetés a metafizikábaMartin Heidegger: A világkép koraMartin Heidegger: Kérdés a technika nyománGabriel Marcel: Technika és bűnBuber/Heidegger: Világkép

Anyagok etikához:

Tankönyv: Nyiri Tamás: Alapvető etika (védett anyagoknál)

Olvasmányok, gondolatvázlatok: Vallás és erkölcs — Augustinus: Vallomások Keller (Mérleg): Szabadság  — Divine command ethics, Natural law ethics, Virtue ethics, Narrative ethics

Anyagok a kultúratudományhoz

Tanulmány a kultúráról