dr. Gáspár Csaba László anyagai

dr. Gáspár Csaba László anyagai

A védett anyagok megtekintéséhez kattintson IDE!

Aktuális félév kurzusai (2019/20. 2.)

Filozófai és vallási antropológia (BTOET4N03)

Szövegek

Bevezetés a vallástudományba [BTOET1N04]

Vallás meghatározások

 

MKE (2019/20. 2.)

Heidegger: Bevezetés a filozófiábaA művészet eredete és a gondolkodás rendeltetése

Wesley (2019/20. 2.)

VallásdefiníciókA vallási tapasztalat igazolásáról

Vizsgák 2019/20. 1.

Összes kurzus

Korábbi félévek

Szövegolvasó szeminárium  (BTSBN001F24)

Su-la-ce: Reggeli beszélgetésekA Zen filozófiája

Metaetika (BTOET7N03)

Peter Singer: A Companion to Ethics (a védett anyagoknál) – Robert Spaemann: Vége az újkornak?

Lukács György: A bolsevizmus mint erkölcsi probléma

Filozófiatörténet

Descartes: Elmélkedés… (kivonat)

Bevezetés a filozófiába, Filozófiatörténet, Filozófia 1 (BTSCN1104; BTREGN503; BTREGL503; BTOET1N01; BTSBL001XAN; BTTON101HI2; BTKVN1103; BTSBN001X01; BTSBL001X01; ZTINTOFILO1; ZTINEOFILO1; ZTBANFILO1; ZTBAEFILO1)

Az előadások vázlataIdentitás (versek)Az identitásról (tanulmány) — A látásról/nézésről

***

Bevezetés a filozófiába (filozófiatörténetbe, filozófiatörténet: irodalmi herméneutika) (BTSBL001XAN BTSBL001X01 BTSBN001XAN BTSBN001X01 BTSCN1104 BTTON101HI2 ZTBAEFILO1 ZTBANFILO1 ZTELTBFILO1 ZTINEOFILO1 ZTINTOFILO1 )

A vizsga anyaga:

  • Anglisztika szakosoknak: Simon Critcley: Continental Philosophy vagy Edward Craig: Philosophy; (a vizsga anyaga a hallgató által szabadon választott 4 fejezet [a két könyvből vegyesen is lehet]).

* * *

Anyagok vallástudományhoz és -filozófiához:

Assmann: Monoteista fordulatA vallás meghatározása — Luckmann: A láthatatlan vallás — Berger: Vallás, tapasztalat, hagyomány és reflexió
Eliade: Az örök visszatérés mítosza (kivonat)Eliade: Szent és profán (teljes) — Eliade: A szent és a profán (kivonat)Kerényi: Hermész, a lélekvezető — GCSL: Görög istenek — Guardini: Vallás és kinyilatkoztatás (kivonat) — Dethlefsen: A mítosz embere és a profán ember — Stietencron: A vallás fogalma a vallástudománybanDux: A vallás fogalma a szociológiában — Dux: A vallás ismeretkritikájaKereszténység (Rubicon)Wagner: A vallás fogalma a vallásfilozófiábanWelte: Mit jelent hinni? — Spaemann: Racionalitás és istenhitTürcke: Vallás és félelem —  Trillhaas-jegyzet — Étkezés és vallási tapasztalás — Teodícea: Miért hagyja Isten, hogy szenvedjünk? — A vallás antropológiai alapjai: Ember – Világ – Vallás — Szekularizáció: Schaeffler Szekularizáció – Profanitás

Anyagok filozófiai antropológiához:

Tankönyvek: Gerd Haeffner: Filozófiai antropológia — Turay: Kozmológiai antropológia — Nyíri Tamás: Az ember a világban (védett anyagoknál)

Tanulmányok, olvasmányok: Luther és a modern individuum keletkezéseAbraham J. Heschel: Who Is Man?Buber: Én és te (1) — Test és lélek — Szociobiológia kritikájaWeissmahr: Lélek

Anyagok filozófiai bevezetéshez:

Tankönyvek, általános olvasmányok: Boros János: Filozófia!Turgonyi: Bevezetés a filozófiába és történetébe

Olvasmányok, gondolatvázlatok: Mire való a filozófia?Ember/MindenségA tudásról 1A tudásról 2Filozófia mint az egész valóság elméleteEgyensúly és amplitúdó — Martin Heidegger: Bevezetés a metafizikábaMartin Heidegger: A világkép koraMartin Heidegger: Kérdés a technika nyománGabriel Marcel: Technika és bűnBuber/Heidegger: Világkép

Anyagok etikához:

Tankönyv: Nyiri Tamás: Alapvető etika (védett anyagoknál)

Olvasmányok, gondolatvázlatok: Vallás és erkölcs — Augustinus: Vallomások Keller (Mérleg): Szabadság  — Divine command ethics, Natural law ethics, Virtue ethics, Narrative ethics

Anyagok a kultúratudományhoz

Tanulmány a kultúráról