dr. Gáspár Csaba László anyagai

dr. Gáspár Csaba László anyagai

Szabad bölcsészeknek: Zene és szakralitás (olvasmány)

Pilinszky – Székely versek

A védett anyagok megtekintéséhez kattintson IDE!

Aktuális félév kurzusai (2018/19. 1.)

Wesley – Vallásfilozófia: Martin Buber: Istenfogyatkozás (7. fejezet); — Az ikonról

Nyelvfilozófia [BTFID3EK] A kurzus választható anyaga a védett anyagoknál található.

Bevezetés a filozófiába (filozófiatörténetbe, filozófiatörténet: irodalmi herméneutika) (BTSBL001XAN BTSBL001X01 BTSBN001XAN BTSBN001X01 BTSCN1104 BTTON101HI2 ZTBAEFILO1 ZTBANFILO1 ZTELTBFILO1 ZTINEOFILO1 ZTINTOFILO1 )

A vizsga anyaga:

  • Anglisztika szakosoknak: Simon Critcley: Continental Philosophy vagy Edward Craig: Philosophy; (a vizsga anyaga a hallgató által szabadon választott 4 fejezet [a két könyvből vegyesen is lehet]).

***

Korábbi félévek

Filozófia költészetben – Szövegolvasó szeminárium [BTSBN00F]

— Martin Heidegger: „… költőien lakozik az ember…” — Székely Magda versei — Füst Milán verseiből — Goethe/Nietzsche/Pilinszky/Székely — Radnóti Miklós verseiből — Nádasy Ádám és Szálinger Balázs versei — Ady Endre verseiből — Gyermekversekből — Babits, Hamvas, Sík versei — Kabai, Závada, Faludy, Pilinszky versei — L Aragon, József A versei   — Quasimodo, József A, Hugo verseiből — József A, Petőfi S verseiből — Babits Mihály verseiből — Tóth Á, Kosztolányi, Ady verseiből — Szabó Lőrinc, Sík Sándor verseiből

Logika 2. [BTSBN200F]-

Lévinas: Szabadság és parancsolás

Filozófiai és vallási antropológia [BTOET4N03;  BTOET4L03]

Ember – világ görög és bibliai modellje — A személy fogalma

Kultúra és egyháztörténelem [BTKUMK2N14]

A kurzus adatlapja.

Bevezetés a filozófiába (filozófiatörténetbe) (BTSBL001X01; BTSBN001XAN; BTSBN001X01; BTSCN1104; BTTON101HI2); Filozófia 1 (ZTBAEFILO1; ZTBANFILO1; ZTELEBFILO2; ZTELTBFI2CV; ZTINTOFILO1)

A vizsga anyaga:

  • szociológia és történelem szakosoknak: Max Weber: A tudomány és a politika mint hivatás. (Ford. Józsa Péter alapján Glavina Zsuzsa) Kossuth, Bp., 1995.  — első rész: A tudomány (kötelező olvasmány), a könyv több kiadásban elérhető;
  • zenészeknek: Magee, Bryan: Wagner világképe. A nagy operák filozófiai háttere (Ford. Fejérvári Boldizsár) Park Könyvkiadó, 2013. (ajánlott olvasmány);
  • magyar szakosoknak: Friedrich Nietzsche: A tragédia születése. in: Uő: Ifjúkori görög tárgyú írások. (Ford. Molnár Anna) Európa Könyvkiadó, 1988. (vizsga választható anyaga);
  • történelem szakosoknak: Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról. in: Uő: Korszerűtlen elmélkedések. Atlantisz, Bp., 2004. – másik kiadás: A történelem hasznáról és káráról. (Ford. Tatár György) Akadémia Kiadó, Bp., 1989. (vizsga választható anyaga) — lásd a védett anyagnál;
 • mindenkinek, aki nem választ vagy nem választhat mást: Zimmer, Robert: A kapu újra nyílik. (Ford. Harmat Márta) Helikon, 2008; Uő: Filozófusbejáró. (Ford. Deréky Géza) Helikon Kiadó, 2006.  —  A vizsga anyaga 1 szabadon választott ókori és 2 szabadon választott későbbi filozófus ill. mű.

Szövegolvasó szeminárium (BTSBN001F)

alapszöveg: Lin-csi vagy  https://terebess.hu/keletkultinfo/Su-la-ce-Reggeli.pdf

 ajánlott irodalom: Zen – Bevezetés a zen-be (rövid jegyzet)

Egyéb források: Hamvas Béla: Zen buddhizmus – https://www.youtube.com/watch?v=k4hnefAkbHI — Su-La-Ce: Feljegyzések Lin-csiről (hangoskönyv): https://www.youtube.com/watch?v=Qs-Sp7Zv-o0; Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában (hangoskönyv): https://www.youtube.com/watch?v=AB-QuITm6jc

Vallásfilozófia (BTFIDN3GK02)

alapszöveg: Rahner: Az Ige hallgatója (védett anyagoknál) 2; 3; 4; 5; 6.

ajánlott irodalom: Hilberath: Rahner (védett anyagoknál); Rahner: Szenvedés (Szegedi, komm.)(Gáspár-Németh)(Patsch) – Török Csaba (recenzió)

Etika (BTFDN2GK) – Metafizika (BTFIDN1EK)

alapszöveg: Technika és etika (Heidegger, Jonas) – Hans Jonas: Istenfogalom Auschwitz után; Mezei Balázs tanulmánya

Annemarie Pieper: Jó és rossz (védett anyagoknál)

Ernst Cassirer (BTFIDN01K)

alapszöveg: An Essay on Man (védett anyagoknál)

ajánlott irodalom: ÉletrajzLanguage and Myth — Kultur und Symbol — The Symbolic Construction of RealityMetaphysics of Symbolic Forms — Philosophie der Kultur- und Wissensformen

órai jegyzetek: Logika1

Ember és társadalomismeret (BTKUMK1N03)

Nyíri Tamás: Ember a világban (védett anyagoknál)

Vallás és kultúra (BTKUMK1N04)

Richard Niebuhr: Krisztus és kultúra (védett anyagoknál); (a könyv rövid összefoglalása)  Wolfhart Pannenberg: Teológia és filozófia 5-6. fej. (védett anyagoknál) — Richard Schaeffler: Felelős ideiglenesség (védett anyagoknál)

Ember és vallás (BTETTN08V)

A vallás meghatározása — Guardini: Vallás és kinyilatkoztatás (kivonat) — Assmann: Monoteista fordulat
Eliade: Szent és profán (teljes)Dethlefsen: A mítosz embere és a profán ember —
Stietencron: A vallás fogalma a vallástudományban — Richard Schaeffler: Felelős ideiglenesség (védett anyagoknál)

Filozófiai antropológia (BTETTN02V)

Nyíri Tamás: Ember a világban (védett anyagoknál)

* * *

Operák (BTÉRT46)

A kurzus adatlapja

Elméleti filozófia (BTSBN400F)

Gabriel Marcel: Cselekvés – személy — Hannah Arendt: Munka, cselekvés

Bevezetés a vallástudományba (BTOET1N04)

Valltud1617Jegyzet

Filozófiai és vallási antropológia (BTOET4N(L)03)

Ember – világ görög és bibliai modellje

Szövegolvasó szeminárium (BTSBN001F30)

Feldolgozandó szöveg: Albert Camus: Sziszüphosz mítosza

Javasolt olvasmányok: Kertész Imre: A fölösleges értelmiségi — Jaspers – Arendt: A bűnről — Az idegenségről — Robert Zaretsky: A Life Worth Living. (Albert Camus and the Quest for Meaning) —  John Foley: Albert Camus – from the absurd to revolt — Tal Sessler: Lévinas and Camus – humanism for the 21st century

Bevezetés a filozófiába / filozófiatörténetbe (BTSCN102; BTKVN1103; BTSBN001XAN; BTSBN001X01; BTSBL001X01; BTSBL001X01)

Klasszikus német filozófia (BTFIDN3FK)

Ajánlott olvasmány: Understanding German Idealism — Understanding Hegelianism

Jegyzetek: FichteHegel

Anyagok vallástudományhoz és -filozófiához:

Assmann: Monoteista fordulatA vallás meghatározása — Luckmann: A láthatatlan vallás — Berger: Vallás, tapasztalat, hagyomány és reflexió
Eliade: Az örök visszatérés mítosza (kivonat)
Eliade: Szent és profán (teljes) — Eliade: A szent és a profán (kivonat)
Kerényi: Hermész, a lélekvezető — GCSL: Görög istenek — Guardini: Vallás és kinyilatkoztatás (kivonat) — Dethlefsen: A mítosz embere és a profán ember —
Stietencron: A vallás fogalma a vallástudományban
Dux: A vallás fogalma a szociológiában — Dux: A vallás ismeretkritikája
Kereszténység (Rubicon)Wagner: A vallás fogalma a vallásfilozófiában
Welte: Mit jelent hinni? — Spaemann: Racionalitás és istenhit
Türcke: Vallás és félelem —  Trillhaas-jegyzet — Étkezés és vallási tapasztalásLin Csi: Beszélgetések — Teodícea: Miért hagyja Isten, hogy szenvedjünk? — A vallás antropológiai alapjai: Ember – Világ – Vallás — Szekularizáció:
Schaeffler Szekularizáció – Profanitás

Anyagok filozófiai antropológiához:

Tankönyvek: Gerd Haeffner: Filozófiai antropológia — Turay: Kozmológiai antropológia — Nyíri Tamás: Az ember a világban (védett anyagoknál)

Tanulmányok, olvasmányok: Luther és a modern individuum keletkezéseAbraham J. Heschel: Who Is Man?Buber: Én és te (1) — Test és lélek — Szociobiológia kritikájaWeissmahr: Lélek

Anyagok filozófiai bevezetéshez:

Tankönyvek, általános olvasmányok: Boros János: Filozófia!Turgonyi: Bevezetés a filozófiába és történetébe

Olvasmányok, gondolatvázlatok: Mire való a filozófia?Ember/MindenségA tudásról 1A tudásról 2Filozófia mint az egész valóság elméleteEgyensúly és amplitúdó — Martin Heidegger: Bevezetés a metafizikábaMartin Heidegger: A világkép koraMartin Heidegger: Kérdés a technika nyománGabriel Marcel: Technika és bűnBuber/Heidegger: Világkép

Anyagok etikához:

Tankönyv: Nyiri Tamás: Alapvető etika (védett anyagoknál)

Olvasmányok, gondolatvázlatok: Vallás és erkölcs — Augustinus: Vallomások Keller (Mérleg): Szabadság  — Divine command ethics, Natural law ethics, Virtue ethics, Narrative ethics