dr. Gáspár Csaba László anyagai

dr. Gáspár Csaba László anyagai

A védett anyagok megtekintéséhez kattintson IDE!

Aktuális félév kurzusai (2017/18. 1.)

Bevezetés a filozófiai gondolkodásba (BTÉRT48) – a kurzus adatlapja

Szövegolvasó szeminárium (BTSBN001F)

alapszöveg: Lin-csi vagy  https://terebess.hu/keletkultinfo/Su-la-ce-Reggeli.pdf

ajánlott irodalom: Zen – Bevezetés a zen-be (rövid jegyzet)

Vallásfilozófia (BTFIDN3GK02)

alapszöveg: Rahner: Az Ige hallgatója

Ernst Cassirer (BTFIDN01K)

alapszöveg: An Essay on Man

ajánlott irodalom: ÉletrajzLanguage and Myth – Kultur und SymbolThe Symbolic Construction of RealityMeptaphysics of Symbolic FormsPhilosophie der Kultur- und Wissensformen

órai jegyzetek: Logika1

* * *

Korábbi félévek

Operák (BTÉRT46)

A kurzus adatlapja

Elméleti filozófia (BTSBN400F)

Gabriel Marcel: Cselekvés – személy — Hannah Arendt: Munka, cselekvés

Bevezetés a vallástudományba (BTOET1N04)

Valltud1617Jegyzet

Filozófiai és vallási antropológia (BTOET4N(L)03)

Ember és világ görög és bibliai modellje

Szövegolvasó szeminárium (BTSBN001F30)

Feldolgozandó szöveg: Albert Camus: Sziszüphosz mítosza

Javasolt olvasmányok: Kertész Imre: A fölösleges értelmiségi — Jaspers – Arendt: A bűnről — Az idegenségről — Robert Zaretsky: A Life Worth Living. (Albert Camus and the Quest for Meaning) —  John Foley: Albert Camus – from the absurd to revolt — Tal Sessler: Lévinas and Camus – humanism for the 21st century

Bevezetés a filozófiába / filozófiatörténetbe (BTSCN102; BTKVN1103; BTSBN001XAN; BTSBN001X01; BTSBL001X01; BTSBL001X01)

Klasszikus német filozófia (BTFIDN3FK)

Ajánlott olvasmány: Understanding German Idealism — Understanding Hegelianism

Jegyzetek: FichteHegel

Anyagok vallástudományhoz és -filozófiához:

Assmann: Monoteista fordulat — GCSL: A vallás meghatározása — Luckmann: A láthatatlan vallás — Berger: Vallás, tapasztalat, hagyomány és reflexió
Eliade: Az örök visszatérés mítosza (kivonat)
Eliade: Szent és profán (teljes) — Eliade: A szent és a profán (kivonat)
Kerényi: Hermész, a lélekvezető — GCSL: Görög istenekGuardini: Vallás és kinyilatkoztatás (kivonat)Dethlefsen: A mítosz embere és a profán ember —
Stietencron: A vallás fogalma a vallástudományban
Dux: A vallás fogalma a szociológiában — Dux: A vallás ismeretkritikája
Kereszténység (Rubicon)Wagner: A vallás fogalma a vallásfilozófiában
Welte: Mit jelent hinni? — Spaemann: Racionalitás és istenhit
Türcke: Vallás és félelemTrillhaas-jegyzet — Étkezés és vallási tapasztalásLin Csi: Beszélgetések — Teodícea: Miért hagyja Isten, hogy szenvedjünk? — A vallás antropológiai alapjai: Ember – Világ – Vallás — Szekularizáció:
Schaeffler Szekularizáció – Profanitás

Anyagok filozófiai antropológiához:

Tankönyvek: Gerd Haeffner: Filozófiai antropológia — Turay: Kozmológiai antropológiaNyíri Tamás: Az ember a világban

Tanulmányok, olvasmányok: Luther és a modern individuum keletkezéseAbraham J. Heschel: Who Is Man?Buber: Én és te (1) — Test és lélek — Szociobiológia kritikájaWeissmahr: Lélek

Anyagok filozófiai bevezetéshez:

Tankönyvek, általános olvasmányok: Boros János: Filozófia!Turgonyi: Bevezetés a filozófiába és történetébe

Olvasmányok, gondolatvázlatok: Mire való a filozófia?Ember/MindenségA tudásról 1A tudásról 2Filozófia mint az egész valóság elméleteEgyensúly és amplitúdó — Martin Heidegger: Bevezetés a metafizikábaMartin Heidegger: A világkép koraMartin Heidegger: Kérdés a technika nyománGabriel Marcel: Technika és bűnBuber/Heidegger: Világkép

Anyagok etikához:

Tankönyv: Nyiri Tamás: Alapvető Etika

Olvasmányok, gondolatvázlatok: Augustinus: Vallomások Keller (Mérleg): SzabadságLévinas: Szabadság és parancsolás  — Divine command ethics, Natural law ethics, Virtue ethics, Narrative ethics

BBZI

Filozófiatörténet 1.