dr. Gáspár Csaba László anyagai

dr. Gáspár Csaba László anyagai

A védett anyagok megtekintéséhez kattintson IDE!

Aktuális félév kurzusai (2018/19. 2.)

Szabadon választható tárgy 1. (BTOETSZVN1)

Tanulmány a kultúráról

Szabadon választható tárgy 2. (BTOETSZVN2)

A modernitás válsága — a védett anyagoknál található

Spaemann: Vége az újkornak?

Filozófiatörténet 2. ( BTOET2N02 , BTOET2L02)

Descartes: Elmélkedés… (kivonat)

***

Wesley – Vallásfilozófia: Martin Buber: Istenfogyatkozás (7. fejezet); — Az ikonról

Korábbi félévek


Bevezetés a filozófiába (filozófiatörténetbe, filozófiatörténet: irodalmi herméneutika) (BTSBL001XAN BTSBL001X01 BTSBN001XAN BTSBN001X01 BTSCN1104 BTTON101HI2 ZTBAEFILO1 ZTBANFILO1 ZTELTBFILO1 ZTINEOFILO1 ZTINTOFILO1 )

A vizsga anyaga:

  • Anglisztika szakosoknak: Simon Critcley: Continental Philosophy vagy Edward Craig: Philosophy; (a vizsga anyaga a hallgató által szabadon választott 4 fejezet [a két könyvből vegyesen is lehet]).

* * *

Anyagok vallástudományhoz és -filozófiához:

http://filozofia.uni-miskolc.hu/wp-content/uploads/2019/03/VallMeghat.pdf

Assmann: Monoteista fordulatA vallás meghatározásaLuckmann: A láthatatlan vallás — Berger: Vallás, tapasztalat, hagyomány és reflexió
Eliade: Az örök visszatérés mítosza (kivonat)
Eliade: Szent és profán (teljes) — Eliade: A szent és a profán (kivonat)
Kerényi: Hermész, a lélekvezető — GCSL: Görög istenek — Guardini: Vallás és kinyilatkoztatás (kivonat) — Dethlefsen: A mítosz embere és a profán ember —
Stietencron: A vallás fogalma a vallástudományban
Dux: A vallás fogalma a szociológiában — Dux: A vallás ismeretkritikája
Kereszténység (Rubicon)Wagner: A vallás fogalma a vallásfilozófiában
Welte: Mit jelent hinni? — Spaemann: Racionalitás és istenhit
Türcke: Vallás és félelem —  Trillhaas-jegyzet — Étkezés és vallási tapasztalásLin Csi: Beszélgetések — Teodícea: Miért hagyja Isten, hogy szenvedjünk? — A vallás antropológiai alapjai: Ember – Világ – Vallás — Szekularizáció:
Schaeffler Szekularizáció – Profanitás

Anyagok filozófiai antropológiához:

Tankönyvek: Gerd Haeffner: Filozófiai antropológia — Turay: Kozmológiai antropológia — Nyíri Tamás: Az ember a világban (védett anyagoknál)

Tanulmányok, olvasmányok: Luther és a modern individuum keletkezéseAbraham J. Heschel: Who Is Man?Buber: Én és te (1) — Test és lélek — Szociobiológia kritikájaWeissmahr: Lélek

Anyagok filozófiai bevezetéshez:

Tankönyvek, általános olvasmányok: Boros János: Filozófia!Turgonyi: Bevezetés a filozófiába és történetébe

Olvasmányok, gondolatvázlatok: Mire való a filozófia?Ember/MindenségA tudásról 1A tudásról 2Filozófia mint az egész valóság elméleteEgyensúly és amplitúdó — Martin Heidegger: Bevezetés a metafizikábaMartin Heidegger: A világkép koraMartin Heidegger: Kérdés a technika nyománGabriel Marcel: Technika és bűnBuber/Heidegger: Világkép

Anyagok etikához:

Tankönyv: Nyiri Tamás: Alapvető etika (védett anyagoknál)

Olvasmányok, gondolatvázlatok: Vallás és erkölcs — Augustinus: Vallomások Keller (Mérleg): Szabadság  — Divine command ethics, Natural law ethics, Virtue ethics, Narrative ethics